اقدامات اوليه در کنترل تهوع و استفراغ کودکان

تهوع و استفراغ در کودکان شايع است و معمولا بخشي از يک بيماري خفيف و کوتاه است که معمولا توسط ويروس ها رخ ميدهد. هرچند اغلب موارد به صورت خودبه خودي رفع ميگردد دانستن موارد زير در موارد بروز تهوع و استفراغ در کودکان اهميت دارد.

دهيدراتاسيون ممکن است در نتيجه استفراغ بروز کند. علائم دهيدراتاسيون خفيف خشکي دهان و تشنگي است. در اين موارد کودک را بايد زير نظر گرفت. علائم دهيدراتاسيون متوسط تا شديد کاهش دفع ادرار، عدم اشک ريزش هنگام گربه، خشکي شديد دهان و فرورفتگي چشمان است. در اين موارد بايد به پزشک مراجعه کرد.
در کودکي که استفراغ ميکند اما دهيدراته نيست در صورت تحمل رژيم معمولي غذايي ميتواند ادامه يابد. اما اگر دهيدراته است جايگزيني مايع از دست رفته لازم است. در نوزادان بايد شيردهي ادامه يابد. محلولهاي
ORS به طور روتين توصيه نميشوند. شيردهي را مکررتر ولي کوتاه تر نماييد. (مثلا هر نيم ساعت به مدت 5-10 دقيقه) بعد از رفع استفراغ به وضعيت قبل برگرديد. اگر استفراغ بدتر شد يا در 24 ساعت بهتر نشد حتما به پزشک مراجعه کنيد.  اگر کودکتان شيرخشک مصرف ميکند مصرف ORS در 2-3 ساعت اول با فواصل نيم ساعته توصيه ميگردد.
در کودکان بزرگتر به دنبال علائم دهيدراتاسيون باشيد و خصوصا در 24 ساعت اول کودک را مجبور به خوردن نکنيد. کودک را به نوشيدن مايعات تشويق کنيد. بهترين مايع
ORS است. آب، آبميوه و نوشابه به مقادير کمتر ميتواند مصرف شود.
آبميوه هاي حاوي مقادير بالاي شکر بايد پرهيز شود. غذاهاي توصيه شده کربوهيدراتهاي کمپلکس مانند برنج، گندم، نان و سيب زميني، گوشت، ماست، ميوه و سبزي هستند. غذاهاي حاوي چربي بالا پرهيز گردند. نيازي نيست که رژيم کودک به مايعات يا رژيم برنج، موز و نان محدود گردد. هرچند براي کاهش اسهال توصيه ميشوند ولي مواد مغذي کافي ندارند.
تجويز مايعات خوراکي راحتتر، ارزانتر و ايمنتر هستند.
ORS حاوي گلوکز و الکتروليت ها (سديم، پتاسيم و کلرايد) است. استفراغ را درمان نميکند اما به پيشگيري و درمان دهيدراتاسيون کمک ميکند. بهتر است ORS را آماده خريدار ي کنيد و خودتان اقدام به ساخت آن نکنيد. مقدار توصيه شده 50 سي سي به ازا هر کيلوگرم وزن کودک است. حدودا 5 سي سي هر 1-2 دقيقه به کودک بخورانيد. وقتي کل مقدار را به کودک خورانيد رژيم معمولي ميتواند آغاز گردد.
مصرف داروهاي ضداستفراغ در مواردي جهت پيشگيري از ايجاد دهيدراتاسيون ضرورت دارند  اما بايد با تجويز پزشک مصرف گردند و درمانهاي بدون نسخه براي تهوع و استفراغ توصيه نميشوند.
در موارد زير سريعا کودک را به پزشک ببريد:
1. استفراغ قرمز يا قهوه اي يا سبز
2. استفراغ در نوزاد تازه متولد شده يا استفراغي که بيش از 24 ساعت طول بکشد.
3. اگر بيش از چند ساعت کودک از خوردن يا نوشيدن امتناع کند.
4. دهيدراتاسيون متوسط تا شديد
5. درد شکمي شديد
6. تب بالاتر از 38 درجه براي يک نوبت يا بالاي 38.4 درجه براي بيش از سه روز
7. تغييرات رفتاري شامل لتارژي و يا کاهش پاسخدهي


29 بهمن 1390

سايت داروخانه 13آبانسايت انجمنuptodateوزارت بهداشتمداسکيپpubmedسازمان غذا و دارو